Klant merk

World Skills Netherlands

Doel / Vraag

Hoe kunnen we de vakopleidingen van
het MBO positief onder de aandacht
brengen bij jongeren?

DELIVERABLES

Ontwikkeling van het format Skills
Swap, productie van een wekelijkse
video voor het YouTube kanaal Skills
Swap

PLATFORM

YouTube

DE VRAAG

Er is een enorm tekort aan jongeren die het beroepsonderwijs willen volgen. World Skills Netherlands klopte bij ons aan met de vraag ‘Hoe kunnen we de vakopleidingen van het MBO positief onder de aandacht brengen bij jongeren?’

WORLD SKILLS

WorldSkills is een soort WK voor mensen in het beroepsonderwijs. Mensen die wél een vak hebben geleerd, zeg maar.

Het gaat vanuit een wereldwijde organisatie die wil dat kinderen vanaf groep 6 en jongeren warmlopen voor beroepsonderwijs.

WorldSkills wordt gefinancierd door de overheid.

SKILLS SWAP OP YOUTUBE

Wij ontwikkelden het format Skills Swap. Elke week produceren we een video voor het YouTube kanaal Skills Swap, waarin studenten uit verschillende MBO vakgebieden het tegen elkaar opnemen. Wanneer ze ‘swappen’ krijgen deelnemers een opdracht in een heel ander vakgebied. Onderweg krijgen ze ook nog tips — maar kloppen die wel?

Skills Swap is zeer positief ontvangen en op zowel de bovenbouw van lagere scholen als de onderbouw van middelbare VMBO scholen kijken ze wekelijks met de hele klas een nieuwe aflevering van Skills Swap.